CALINOS

Madencilik

Calinos Holding; Türkiye, Romanya ve Balkan ülkelerinde maden kaynaklarını araştırma, ortaya çıkarma ve fırsatları projelendirme konusunda uzmanlığını ortaya koyuyor...

Kenz

Kenz Madencilik;Calinos Holding’in bünyesinde Türkiyedeki metalik ve endüstriyel maden kaynaklarının araştırılması, elde edilmesi, geliştirilmesi ve üretimi amacı ile 2010 yılında kurulmuştur.

Kenz, güncel projeleri ve ileride geliştireceği diğer projeleri ile Türk ekonomisine katkıda bulunan, yöre insanının değerlerine saygılı, çevreye duyarlı, en ileri teknolojiyi kullanan Türkiye’nin önde gelen maden üreticilerinden olmayı hedeflemektedir.

Günümüzde, alışılagelmiş yöntemlerle maden aramanın sadece rastlantı ile olumlu sonuçlanabileceği gerçeğini göz önünde bulunduran Kenz Madencilik; çağdaş maden arama sistemlerini kullanarak çalışılmasını, cevherlerin tanınması ve gerçek değerlerin saptanması için bilimsel yaklaşımlardan yola çıkılmasını öngörmektedir.

Kenz, elindeki detaylı sayısal veri tabanı sayesinde hızlı ve doğru teknik değerlendirmeler yaparak, yeni projelerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda bulunmaktadır.

Merkez ofisi İstanbul’da olan Kenz’ in Ankara’da da bir şubesi bulunmaktadır.

Kenz

Kenz Madencilik A.Ş. Türkiye, Balkan ülkeleri ve Türk Cumhuriyetlerindeki metalik ve endüstriyel maden kaynakları
nın araştırılması, elde edilmesi ve geliştirilmesi amacı ile 2010 yılında kurulmuştur.

www.kenzmining.com